პროექტის შესახებ

თიბისი სტატუსის ახალი საქველმოქმედო პლატფორმა
მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს მიიღონ მონაწილეობა
ისეთი პროექტების, ორგანიზაციების თუ ადამიანების
წარმატებაში, რომლებსაც მხარდაჭერა ესაჭიროებათ.
ამისთვის, ვებგვერდზე შესვლა, ვიდეო-ისტორიების ნახვა
და ღილაკზე თითის ერთი დაჭერით, სასურველი თანხის
ჩარიცხვაა საჭირო.
პრესრელიზის გადმოწერა